Εύχρηστο
Λογισμικό
Σχεδιασμένο για
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Εύχρηστο
Λογισμικό
Σχεδιασμένο για
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΓΙΑΤΙ ΤΕΑ

Ο Σκοπός των ΤΕΑ

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προβάλουν ως μια πειστική λύση συμπληρωματικής ασφάλισης στη βάση του 2ου πυλώνα. Τα ΤΕΑ έχουν σκοπό τη παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης απο΄ την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Για τον εργαζόμενο, η δυνατότητα δημιουργίας εφαπαξ σύνταξης είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο επειδή αποτελεί έναν φορολογικά αποδοτικό τρόπο αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση, αλλά και επειδή η σύνταξη αυξάνεται ταχύτερα ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης (συνήθως) εισφοράς Εργοδότη και Εργαζομένου. Παράλληλα αποτελεί και ένα εργαλείο και στον Εργοδότη. Η παροχή αυτή λειτουργεί ως ένα ακόμα καλό κίνητρο, σε επίπεδο HR, τόσο για τους νέους υπαλλήλους που σκέφτονται να ενταχθούν στην εταιρεία αλλά και ως μέσο διατήρησης και παρακίνησης για τους υφιστάμενους υπαλλήλους.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το PCS Pension είναι μια modular, end-to-end ολοκληρωμένη λύση που ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες.

Η ωρίμανση του 2ου & 3ου Πυλώνα Ασφάλισης, παράλληλα με τις συνεχείς αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, ασκούν τεράστια πίεση στους διαχειριστές/παρόχους συντάξεων να προσαρμόζουν συνεχώς τα ΙΤ συστήματα τους ώστε να υποστηρίζουν τις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών.

Το διοικητικό κόστος αυξάνεται λόγω των άκαμπτων συστημάτων που είναι διάσπαρτα σε πολλαπλές πηγές και εμποδίζουν την παροχή πελατειακής ποιότητας με οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Η PCS δίνει τη δυνατότητα σε κυβερνητικά και ιδιωτικά ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφαλιστικές εταιρείες, επαγγελματικά ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποκτήσουν μια σύγχρονη πλατφόρμα για την παροχή της πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής υπηρεσίας διαχείρισης συντάξεων. Παράλληλα η λύση συνοδεύεται και με αντίστοιχο web App αυτοεξυπηρέτησης των μελών ενός ΤΕΑ ή ενός Ομαδικού Συμβολαίου Συνταξιοδότησης, με εργαλεία υπολογισμού παροχών και προγραμματισμού συνταξιοδότησης.

BACK OFFICE - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Backoffice PCS Pension Administration

Η πλατφόρμα βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες και διασφαλίζει βέλτιστες πρακτικές που καλύπτουν όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις. Παράλληλα καλύπτονται οι νομοθετικές απαιτήσεις και ελαχιστοποιείται ο λειτουργικός κίνδυνος και το κόστος μέσω της αυτοματοποίησης χρονοβόρων διαδικασιών.

 • Policy Issuing
 • Amendment Issuing
 • Receipt Issuing
 • Payment of Benefits
 • Fees Calculator
 • Interest Calculator
 • TAX Calculator
 • Rebalancing Calculator
 • Regular & Ad-hoc Contributions
 • Employee or Employer Contributions
 • Percentage of Salary Contributions
 • User – defined Amounts
 • Different Types of Investments
 • Basket Products
 • Investment Position per Employer
 • Investment Position per Contribution Type

FRONT OFFICE FEATURES

Front Office PCS Pension Portal

Η προσφερόμενη web λύση μπορεί, μέσα σε λίγες ημέρες, να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του front-office και της επικοινωνίας μεταξύ παρόχων συντάξεων (ΤΕΑ / Ασφαλιστικές), εργαζομένων, , εργοδοτών, HR εταιρείας ή άλλων φορέων

 • Μειώνει δραστικά το κόστος διαχείρισης
 • Απλοποιεί τη ροή εργασιών
 • Διευκολύνει την επαγγελματική υποβολή και διαχείριση αναφορών
 • Επιτρέπει την εμπιστευτική πρόσβαση σε πληροφορίες όπως εισφορές, τρέχουσα αποτίμηση, παροχές, κατανομή εισφορών κλπ
 • Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των επενδύσεων
 • Παρέχει επίκαιρες πληροφορίες για το σύστημα και δεδομένα απόδοσης των επενδύσεων

User-Focused Design

Mobile & Easy to Use

Fully Customisable Automated Processes

OUR WORK VALUES

Αξιόπιστοι, Αφοσιωμένοι, με Επίκεντρο τον Πελάτη .

Η τεχνογνωσία της PCS στην ανάπτυξη λύσεων χρηματοοικονομικού λογισμικού απορρέει από τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της, καθώς και από τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω εσωτερικών και εξωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης και ειδικής μεθοδολογίας διάδοσης και εμπέδωσης της γνώσης.

Η PCS έχει σημαντικότατη εμπειρία στη διαχείριση πολλών διαφορετικών τομέων της πληροφορικής, όπως βάσεις δεδομένων, λειτουργικό σύστημα, διακομιστές Web, διακομιστές εφαρμογών, δίκτυο και ασφάλεια. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην απόκτηση όλης της εμπειρίας που απαιτείται για την ανάπτυξη διαδικτυακών διασυνδέσεων σε πραγματικό χρόνο με διάφορα συστήματα, όπως κεντρικά τραπεζικά συστήματα, λογιστικά συστήματα, εφαρμογές και πλατφόρμες συναλλαγών, συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων κ.λπ.

Rectangle 346

10 Χώρες

Εγκαταστάσεις λογισμικού PCS σε Ευρώπη και Αφρική

€ 20 Δισ. +

Υπό Διαχειριση Κεφάλαια μέσω των PCS συστημάτων

ISO 9001:2015

Η πιστοποίηση της εταιρείας για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Fintech της Χρονιάς 2022

Αφού διακρίθηκε με οκτώ βραβεία στα Digital Finance Awards 2022
Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε το δικό σας συνεργάτη που κατανοεί our ανάγκες των πελατών του, ένας συνεργάτης που παραδίδει αυτό που έχει υποσχεθεί.

Δημιουργούμε καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις, με κινητήρια δύναμη τις ομάδες που επιδιώκουν την υπεροχή, προκειμένου να ενισχύσουμε την απόδοση των πελατών μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενδιαφέρεστε; Ας μιλήσουμε

Απλά συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως για να συζητήσουμε το έργο σας. Αντιπαθείτε τις φόρμες; Στείλτε μας ένα μήνυμα στο sales@pcs.gr

  Email: info@pcs.gr


  Tel: +30 216 2020400


  Copyright © 2022 PCS SA | Terms of Use